ApostlesMap

Dardenne Prarie

(636) 379-APOS (2767)
2600 Bates Road, Dardenne Prairie, MO 63368

Current Location:
2600 Bates Road
Dardenne Prairie, MO 63368

Pastor: Rev. Seth Bode
E-mail: pastorseth@apostles-lutheran.com
Phone: 636-379-APOS (2767)